En la darrera reunió de junta s’aprovà una normativa, a l’hora de participar gossos i animals de companyia en les sortides del centre, després dels petits incidents, en la sortida del barranc de la Vall de Montblanc. Aquí podreu llegir la normativa aprovada, pel bé de totes i tots en les sortides, tan regulars com no, de la nostra entitat.