El passat dissabte, tingué lloc el marcatge del tram de GR-3, de les Borges-Aspa, a càrrec del CEBG.
L’Activitat és dividir en dos grups de treball, de les Borges a Castelldans i l’altre de Castelldans a les Borges. En setmanes vinents, es portarà a terme la resta de trams, que l’hi pertoca al CEBG, en aquest any.