Loading

LA FUNDACIÓ DEL CENTRE EXCURSIONISTA BORGES-GARRIGUES

La creació del Centre Excursionista Borges Garrigues no es pot aplicar a una data concreta; és una idea d’un grup de gent que va madurant durant un cert temps. Quan llegim l’acta fundacional del club ens adonem de com han anat canviant les coses.

El dia 26 de març de 1982 a les 9 del vespre es va presentar, a la Casa de la Cultura, la imminent creació del Centre Excursionista Borges- Garrigues.
Amb data 12 de novembre del 1982 s’acordà constituir “un club o sociedad de montaña con el fin exclusivo de fomentar y practicar actividades fisicas y deportivas sin animo de lucro alguno, bajo la denominación de Centro Excursionista Borges Garrigues” amb domicili social a la ciutat de Les Borges Blanques, Plaça Constitució, 30 i que estarà afiliat a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

Es fa lectura dels estatuts que “ratifican y firman en la ultima de sus hojas, quedando incorporado a la presente matriz como parte integrante de la misma acta fundacional”.

Cal dir que aquests estatuts foren sotmesos a exposició pública, aprovats i tenien vigència a partir de l’assemblea general extraordinària feta el dia 30 de gener de 1982. S’acordà, així mateix, la seva inscripció “en el registro de  clubs, entidades y asociaciones deportivas de la dirección general del deporte de la Generalitat de Catalunya”.

Si continuem llegint l’acta trobem el següent paràgraf: ‘Reunits en qualitats de promotors, en assemblea extraordinària, a la que tots donem consentiment, acordem per unanimitat:

  • Ratificar l’acta fundacional i els estatuts.
  • Autoritzar al senyor Joan Solé Espasa per a fer els tràmits i gestions per afiliar el club a la “Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya”
Portada dels primers estatuts del Centre
Últim full dels primers estatuts del Centre
Primera Junta Directiva que figura als estatuts
Primera Junta Directiva que figura als estatuts

Entitat a la que es proposa la següent Junta Directiva:

L’últim tràmit per la legalització del “Centre”, va ser la inclusió a l’acta fundacional de l’aprovació dels estatuts per part de la “Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes” a Madrid, el dia 28 de junio de 1983.

El Centre Excursionista ha disposat de diversos locals; el primer local era una sala de la planta baixa dels antics jutjats, a la plaça de la Constitució. L’any 1987 una bomba de Terra Lliure, va enderrocar el local i ens vam haver de traslladar a una saleta del carrer Sant Jaume, en un magatzem de l’Ajuntament que no reunia massa condicions per a una entitat com la nostra. Finalment, passats uns anys, l’Ajuntament ens va cedir un local a l’edifici del Poliesportiu, al carrer Catalunya, amb molta llum i espai i que varem condicionar amb una biblioteca, una taula de reunions i uns armaris de material.

El Centre anà recopilant publicacions que eren cedides per diverses entitats, com la FEEC i adquirint llibres nous per tal de tenir una biblioteca a disposició dels socis de l’entitat, amb llibres de muntanya, d’excursionisme, guies, plànols, revistes, etc.

El Centre ha participat en campanyes de protecció del medi ambient i cada any organitza una plantada d’arbres.

Per oficialitzar encara més l’entitat, en Jordi Giné va dissenyar un anagrama que ha utilitzat l’entitat fins avui en dia.

Aprovació dels estatuts per part de la “Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes” a Madrid, el dia 28 de junio de 1983.
L’anagrama original del centre, dissenyat per en Jordi Giné.