Junta actual constituida el 20/11/2015

1. President, Jordi Giné
2. Secretari, Oriol Cornudella Solé
3. Tresorer, Ramon Arrufat Gonzalez
4. Vocal de manelets i ajudant de secretari, Ramon Queralt Boldú
5. Vocal de butlletí i documentació, Montserrat Ribé Miró
6. Vocal de patrimoni i medi ambient, i facebook, Albert Calvera
7. Vocal ajudant de material, Teresa Viles
8. Vocal, Noret Cornudella Solé
9. Vocal, Ernest Boldú
10. Vocal Marxa les Borges- Riu Set, Ramon Not
11. Vocal Marxa les Borges- Ru Set, Jordi Guitarte