El dissabte 19 de febrer, el CEBG organitza El Dia de l’Arbre. Com cada any es durà a terme una plantada al terme de les Borges Blanques a la partida “Castellots”, zona de l’acampador.

– Data: Dissabte 19 de febrer 2022
– Lloc de sortida: Polígon Industrial de Castellots (Ctra. de la Floresta)
– Hora: 15:30 h
– Distància a recórrer: 3 km
– Dificultat tècnica: Fàcil
– Dificultat física: Fàcil
– Observacions:
   Portar eines adients (pales i aixades)